Tilmelding via Billetto

Du skal tilmeld dig via tilmeldingsmodulet (se link på denne side). Betaling udføres med Dankort i tilmeldingsmodulet. Du modtager en billet fra Billetto som skal medbringes og fremvises ved indskrivningen på marchdagen, hvor den vil blive ombyttet til et kontrolkort.

Tilmelding af marchhold

Hvis I ønsker at deltage som hold skal holdkaptajnen tilmelde alle holdmedlemmer i Billetto, hvor I har mulighed for at indtaste holdnavn. Holdkaptajnen modtager alle billetter fra Billetto. Ved indskrivningen på marchdagen skal holdkaptajnen medbringe alle billetterne. Her kan I vælge at alle holdmedlemmer benytter samme kontrolkort (holdkort) for at spare tid ved kontrolposterne.

Tilmelding af tjenestegørende enheder ved III/Livgarden

Tjenestegørende enheder ved III/Livgarden tilmeldes delingsvis via Livgarden. Tjenestegørende ved III/Livgarden skal IKKE tilmelde sig via Billetto. Bemærk at Chefen for Livgarden har givet tilladelse til at medaljer fra Gardermarch på anlægges på uniformen i forbindelse med Blå Fest. Føreren for hver deling skal henvende sig i indskrivningen på marchdagen for udlevering af delingens kontrolkort. Tjenestegørende ved I og II/Livgarden skal tilmelde sig via Billetto.

Pris, medaljer, 2-, 3- eller 4-års knap mm.

Prisen for deltagelse er 135 kr. pr. deltager uanset om man tilmelder sig alene eller som del af et hold. Alle deltagere får en flot travetur ad afmærkede ruter i Nordsjællands natur. Førstegangsgængere får en marchmedalje i korsbånd efter gennemført march. Gengangere (marchdeltagere som tidligere har gennemført samme Gardermarch-rute) modtager en 2-, 3- eller 4-års knap som kan monteres på den medalje, man modtog første gang. Gengangere modtager ikke en medalje. Hvis man gennemfører en anden Gardermarch-rute end man har gennemført tidligere modtager man en medalje for den nye rute, men ikke en knap.

Indskrivning

Garderkasernen er åben for deltagerne fra kl. 0645 hvor indskrivningen starter. Kl. 0815 er der marchparade på ”Frederik d. III plads” og kl. 0830 er der fælles afmarch ud af hovedporten med tambourer.

Morgenbuffet

Ved tilmelding bedes oplys om man ønsker at benytte cafereriet, hvor morgenmad kan købes. Morgenmad betales efter vægt i cafeteriet. Det anbefales at komme i god tid, hvis man ønsker at benytte denne mulighed.