Tidsplan for Gardermarch

Gardermarch genemføres 29. september 2019.

Garderkasernen er åben for deltagerne fra kl. 0645 hvor indskrivningen starter. Kl. 0815 er der marchparade på ”Frederik d. III plads” og kl. 0830 er der fælles afmarch ud af hovedporten med tambourer. Alle forventes i mål senest kl. 1600 og kasernen lukker for deltagerne kl. 1630.

Start-/målområde

Herunder ses indretningen af start-/målområdet på Garderkasernen samt opstilling af marchparaden.

Find den rigtige rute

Alle tre ruter vil være markeret med farvet markeringsstrimmel (rød = lang rute, hvid = mellem rute, blå = kort rute). Derudover vil der være vejviserposter udvalgte steder på ruterne.

Her på siden kan du også finde rutekort over alle tre ruter som du kan printe ud og tage med på turen.

Kontrolkort

Kontrolkortet fungerer som startnummer og skal bruges på ruten, hvor man klipper i kortet ved kontrolposterne på ruten.

Kontrolkortet skal afleveres efter gennemførelse af marchen hvor kontrolklippene vil blive kontrolleret før kortet kan omveksles til marchmedalje.

Indregistrering

Registrering kan foretages på Garderkasernen i Høvelte på marchdagen søndag d. 29/9 kl. 0645-0800. 

Ved ankomst til Garderkasernen bedes deltagerne gå direkte til indregistreringen i bygning 59 (ved Frederik III Plads).

Registreringen foregår ved et antal sluser, hvor man bedes henvendes sig som enkeltgænger eller som holdkaptajn.

Ved indregistreringen udleveres et kontrolkort pr. deltager/hold mod forevisning af printet kvittering/billet som er modtaget ved tilmeldingen til Gardermarch og deltagere identificeres ved deres navn.

I tilfælde hvor en deltager har fået overdraget billet fra en anden person er det således navnet på den person som har bestilt billetten, der skal oplyses ved indregistreringen.

Medaljeudlevering

Udlevering af medalje foregår samme sted som registreringen i bygning 59.
Medalje udleveres mod forevisning af kontrolkort, hvor kontrolklip er foretaget korrekt. Holddeltagere kan hente deres medalje enkeltvis.
Medaljer eftersendes ikke. Hvis man ønsker at modtage en medalje efter gennemført march skal den afhentes på marchdagen senest kl. 1600.

Værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde får udleveret medalje ved en særlig medaljeparade ved Den Kongelige Livgardes foranstaltning, og kan således ikke afhente medaljen på marchdagen.

Parkering

Der vil være deltager-parkering udenfor Garderkasernen - enten lige foran kasernen eller på Ny Motorgård. Da der er et stykke vej at trave til indskrivningen anbefales det at komme i god tid.

Væskedepot

Der er væskedepoter på den lange rute (2 stk) og mellemruten (1 stk).

Husk at medbringe fyldt drikkedunk eller camelbag til den første del af turen. Så kan du fylde op ved væskedepotet.

Ved væskedepotet vil der også være adgang til toilet.