Alle deltagere som gennemfører Gardermarch for første gang modtager Gardermarch-medaljen. Afhængigt af den tilbagelagte distance udleveres medaljen med rødt korsbånd (30 km), hvidt korsbånd (18 km) eller blåt korsbånd (8 km).

Medaljens forside viser hovedvagten på Garderkasernen, stabsbygningen og kasernens flagstang. På medaljens bagside finder man teksten ”Etableret af De Danske Garderforeninger og Gardernetværk med støtte fra Den Kongelige Livgarde”.

Der ligger megen symbolik bag medaljens design. Den Kongelige Livgarde har base på Garderkasernen i Høvelte. Det er her nye værnepligtige starter deres tjeneste ved Livgarden og det er her man finder chefen for Livgarden og hans stab.

Gitterporten ved hovedporten fungerer som start- og mållinje for Gardermarch, og når Gardermarch gennemføres for første gang er det 30 år siden Livgarden rykkede fra Sandholmlejren til Garderkasernen i Høvelte.

I militær sammenhæng anvendes farvekoder bl.a. som angivelse af enheder. Rød betyder 1, hvid 2 og blå 3, som det f.eks. kendes fra farven på 1., 2. og 3. vagtholds sabelkvaster. Derfor er det besluttet at anvende samme farvesymbolik i medaljens korsbånd.

De gule bygninger som udgør hovedvagten og Livgardens stabsbygning har i øvrigt dannet ramme om flere film, bl.a. Soldaterkammerater på bjørnetjeneste, Soldaterkammerater på vagt og Piger i trøjen.

Gengangere (på samme rute) modtager ikke medalje men modtager et tal som svarer til det antal gange, de har gennemført den pågældende Gardermarch-distance.