Meld dig som hjælper til Gardermarch

Til gennemførelsen af Gardermarch er der brug for ca. 50-60 hjælpere. Opgaverne er fortrinsvis som vejviserposter og hjælpere i marchkontoret. Hvis du ønsker at stille op som hjælper ved Gardermarch bedes du registrere dig på denne side.

Vi vil kontakte dig efterhånden som planen for indsættelse af hjælpere falder på plads.

Tilmelding som hjælper ved Gardermarch

Indtast dine kontaktoplysninger og anfør hvilke opgaver du gerne vil melde dig til i .f.m. gennemførelsen af Gardermarch 30. september 2018.

Vejviserpost
Marchkontor
Andet (udfyld bemærkninger)